Versleutelde velden: waarom?

De Klantcontact Monitor (KCM) werkt met de hoogst mogelijke beveiligingscertificaten en conform de ISO 27001 richtlijnen. Wij als bewerker nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers te beveiligen tegen verlies, om onrechtmatige verwerking te voorkomen en de verkregen gegevens deugdelijk af te schermen van andere gegevens.

Versleutelde velden: hoe werkt dit?

Eén van de maatregelen die wij hebben genomen is het versleuteld opslaan van de persoonsgegevens en privacygevoelige informatie in onze database. Wij noemen dit encryptie. Samen met jou - onze opdrachtgever - bespreken we de data die wij ontvangen ten behoeve van het onderzoek en benoemen we de persoonsgegevens en privacygevoelige informatie. Die slaan we versleuteld op in onze database, zodat de resultaten van het onderzoek zonder sleutel nooit te herleiden zijn naar individuele personen.

Versleutelde velden: hoe kan ik ze decoderen?

Wanneer je resultaten probeert te exporteren word je gevraagd of de versleutelde velden gedecodeerd moeten worden. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer er daadwerkelijk versleutelde velden aanwezig zijn én je geautoriseerd bent om deze te decoderen.

 

Wanneer je op nee klikt wordt het exportbestand gedownload, maar is de data in de gecodeerde kolommen enkel versleuteld zichtbaar:

 

Wanneer je op ja klikt verschijnt onderstaande melding:

 

Op hetzelfde moment wordt de benodigde sleutel gemaild naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan jouw account:

 

De sleutel uit de e-mail voer je in, waarna de download van het gedecodeerde exportbestand start. Na het decoderen wordt ook de versleutelde data zichtbaar:

 KCMonitor app

Gebruikers van de Klantcontact Monitor kunnen met onze app hun dashboardmeters op een smartphone of tablet installeren en zo overal en altijd de vinger aan de pols houden.