Medewerkertevredenheid

Medewerkers bepalen het succes van uw onderneming. Zij weten veelal het beste hoe de organisatie tot grote hoogte kan groeien. Het is daarom zeker zinvol om periodiek de thermometer in de organisatie te hangen en de tevredenheid en onplooingsruimte bij uw medewerkers te peilen. De KCM kan u hier bij uitstekend met haar medewerkeronderzoeken van dienst zijn.

Ruimte voor de medewerker, leidt tot meer actieve en tevreden collega's en uiteindelijk tot enthousiaste klanten. Maak dan ook gebruik van één van onze soorten medewerkeronderzoek. 

 KCMonitor app

Gebruikers van de Klantcontact Monitor® kunnen met onze app hun dashboardmeters op een smartphone of tablet installeren en zo overal en altijd de vinger aan de pols houden.