Verbetering

Verbeteren

Zonder verbetering geen resultaat. De KCM helpt u om tot verbetering te komen! Naast de eerder genoemde analysemogelijkheden die de basis vormen voor verbeterplannen, biedt de KCM u ook de mogelijkheid om resultaten van klanten op basis van vooraf ingestelde uitgangspunten te isoleren en aan een vervolganalyse te onderwerpen. Het oordeel over uw medewerkers kan meer worden geobjectiveerd door de klantervaring te koppelen aan uw eigen evaluatie instrumenten.

 

Via bijvoorbeeld een aanvullende interne vraaganalyse wordt het zo erg eenvoudig om het ontwikkel- en verbeterpotentieel per medewerker in kaart te brengen. Via de kennistoets kunnen medewerkers regelmatig worden getoetst op hun inhoudelijke parate kennis, maar de toets kan ook worden gebruikt als hulpmiddel om te bepalen of iemand door de proeftijd heen komt.

 

De implementatie van verbeteringen vergt vaak specialistische kennis. Het is daarom dan niet verwonderlijk dat onze klanten graag gebruik maken van ons zorgvuldig geselecteerd netwerk aan professionals die op ieder gebied kunnen ondersteunen bij de implementatie en het borgen van de nodige verbeteringen.