Medewerkerstevredenheid (MTO)

Hoe is het met jouw collega's?

Het is voor een organisatie van groot belang dat zij kan rekenen op de steun van een team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Tevreden, betrokken medewerkers zijn dikwijls meer gemotiveerd en daarbij bepalen medewerkers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de onderneming. Daarom zeggen wij: zorg minstens zo goed voor je collega’s als voor je klant en leer van allebei.

Medewerkerstevredenheidonderzoek: 4 modellen

We bieden 4 modellen voor medewerkerstevredenheidsonderzoek: cyclisch, jaarlijks, dagelijks of thematisch. De modellen zijn het product van een samenwerking tussen managers, ondernemers en een ervaren arbeidspsycholoog en passen in alle organisatievormen.

Meer weten over medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Ontdek op kcmsurvey.nl/mto hoe we jou kunnen helpen de tevredenheid en betrokkenheid onder jouw collega's te verhogen en zo jouw organisatie naar een hoger plan tillen.