Klanttevredenheid meten

Klanttevredenheid meten

Klanttevredenheid meten

Welke meettechnieken zijn er?

  

Er zijn verschillende meettechnieken die u, eventueel gecombineerd, kunt inzetten. De keus wordt bepaald op basis van de toegankelijkheid en bereidheid tot medewerking van de doelgroep en de gekozen meetmethode:

 

 

Face-to-face met behulp van vragenlijst of checklist, op papier of computer

Telefonisch: interviewer belt op willekeurig tijdstip of maakt afspraken met respondent

Schriftelijk: papieren vragenlijsten

Digitaal: vragenlijst op internet, waarbij klanten via email worden uitgenodigd of bij een bezoek aan de website op worden geattendeerd.

 

Hoe kiest u de juiste meetmethode?

 

Hierbij zijn twee soorten meetmethodieken te onderscheiden: kwalitatief en kwantitatief. Vaak wordt een combinatie van beide methodieken gekozen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken en toepassingen van beide vormen.

 

Kenmerken van kwalitatief onderzoek

 

brengt in kaart wat er werkelijk leeft onder een doelgroep over een bepaald onderwerp;

veelal open vragen, vaak aan de hand van een checklist, zodat kan worden doorgevraagd om tot de kern te komen

relatief lange gesprekken

resultaten bestaan uit beschrijvingen en beelden van een doelgroep.

 

Toepassing van kwalitatief onderzoek

 

bij complexe vraagstukken en/of weinig beschikbare kennis

voor het achterhalen van de beleving van respondenten

wanneer de doelgroep relatief klein is

wanneer achtergrondinformatie nodig is over wát er leeft onder een bepaalde doelgroep en waaróm

in de vorm van groepsdiscussies en brainstormsessies, individuele diepte interviews, observatie onderzoek (mystery shopping)

als input voor het ontwikkelen van een vragenlijst: het toetsen van de kwalitatieve informatie onder de totale doelgroep

als aanvulling op kwantitatief onderzoek: na afloop van een schriftelijk of digitaal onderzoek

als waardevol hulpmiddel in alle fasen van beleid en strategieën.

 

Kenmerken van kwantitatief onderzoek

 

meting aan de hand van vragenlijsten met vooral meerkeuzevragen in de vorm van stellingen en tevredenheidsvragen op gelabelde antwoordcategorieën (glijdende schaal)

vragenlijsten hebben over het algemeen een vaste structuur, evenals de antwoordmogelijkheden

weergave van resultaten in tabellen, grafieken en percentages (objectieve statistische gegevens)

metingen op basis van grote steekproeven.

 

Toepassing van kwantitatief onderzoek

 

ter toetsing van bepaalde veronderstellingen en theorieën aan de hand van statistische analyses

bij grootschalige doelgroepen met vele onderzoeksvariabelen

om betrouwbare en valide uitspraken aan de hand van metrische software te kunnen doen over bepaalde doelgroep(en)

bij het toetsen van resultaten in de tijd (monitoring, herhalingsmetingen).

 

Zelf doen of uitbesteden?

 

Klanttevredenheidsonderzoeken kunt u uitbesteden aan hierin gespecialiseerde bureaus. Voor veel bedrijven is dit een logische keus: de bureaus leveren expertise, garanderen objectiviteit van de onderzoeksresultaten, en waarborgen de anonimiteit van klanten. Uitbesteden brengt echter wel (out of pocket) kosten met zich mee.

Op internet schieten de (bijna gratis) online vragentools als paddenstoelen uit de grond. Ervaring leert dat goedkoop in dit geval duurkoop is. Naast de technologie om een vragenlijst online te publiceren heeft u vooral behoefte aan de expertise om een goede vragenlijst te ontwikkelen. Dit is het moeilijkste deel van het meten. Wanneer u de vragenlijst zelf ontwikkelt bent u geneigd te denken vanuit uw eigen procesinrichting en het is juist zo belangrijk de vragenlijst te ontwikkelen vanuit het oogpunt van uw klanten. Ook het juist formuleren van de vragen is een vak apart. Suggestieve vragen beïnvloeden de resultaten, ontkennende vragen leiden tot verwarring bij de respondenten en onjuist geformuleerde vragen leiden tot interpretatieverschillen bij de respondenten. Op internet zijn diverse standaardvragenlijsten verkrijgbaar. Deze zijn vaak niet geschikt voor gebruik doordat uw klanten zich niet zullen herkennen in de vragen. Ook is het belangrijk dat de aanspreekwijze past bij de manier waarop u in de dagelijkse omgang ook communiceert met uw klanten. Dit verhoogt de bereidheid tot deelname en dus de bruikbaarheid van de resultaten.

 

Overigens verzorgen onderzoeksbureaus bij voorkeur niet de implementatie van de verbetervoorstellen voor u: hierdoor komt hun objectiviteit bij de presentatie van de gegevens van een herhalingsmeting in gevaar.

 

Waar moet u op letten bij de keuze voor een bureau?

• Aandacht voor maatwerk: een bureau moet zich gedegen verdiepen in uw organisatie en vooral in uw klanten, hergebruik van een eerder gemaakte vragenlijst is zelden een goede optie.

• Capaciteit/Flexibiliteit: een onderzoek uitvoeren heeft alleen zin wanneer u direct met de resultaten aan de slag kunt. Omdat u hier intern draagvlak, tijd en capaciteit voor moet creëren is flexibiliteit heel belangrijk.

• Inhoud van de rapportage: er zijn grote verschillen in de rapportages die de verschillende bureaus opleveren. Vraag vooraf een voorbeeld van de indeling en inhoud van de rapportage. Ook is het belangrijk te weten of u alleen een weergave van de data krijgt in grafieken, tabellen en lijsten of (bij voorkeur) ook een interpretatie van deze data voorzien van aanbevelingen en conclusies. Zo kunt u direct met de resultaten aan de slag! Vraag ook of de rapportage zo kan worden ingedeeld dat deze past bij uw organisatiestructuur.

• Kosten: het is vaak moeilijk de kosten van de verschillende bureaus te vergelijken. Door de inzet van verschillenden onderzoeksmethoden en –technieken is een goede vergelijking moeilijk. Vraag daarom een goed gespecificeerde offerte volgens een voorbesproken format.

• Maar vooral: vertrouwen. Het bureau waar u voor kiest komt veel over uw organisatie te weten en kan u hierdoor uitstekend adviseren hoe u de klanttevredenheid kunt verbeteren. Het is cruciaal dat u open en eerlijk kunt spreken over de sterke en zwakke punten en de aanpak van de verbeterpunten.

 

Een aantal kwaliteitsmodellen (onder meer ISO, INK) eist de structurele inzet van klanttevredenheidsonderzoeken. Een klantonderzoek mag echter nooit een doel op zich zijn. Wanneer u niets met de resultaten doet is het onderzoek niet alleen voor niets geweest, u heeft ook verwachtingen bij uw klanten geschept die u niet waarmaakt.

 

Bron: klanttevredenheid.nl

 


Wat vindt u van dit artikel?

Gepubliceerd
Relevante artikelen
Klantinput stimuleert online.nl tot eigentijdse oplossingen
05 DEC 2018
Klantinput stimuleert online.nl tot eigentijdse oplossingen
lees verder

Jaren terug werk de Nederlandse internetprovider Online.nl – naar eigen zeggen een van de oudste – nog geplaagd door negatieve publiciteit en slechte kritieken van gebruikers. Daar was... 

Klantfeedback helpt te verbeteren
21 NOV 2018
Klantfeedback helpt te verbeteren
lees verder

Innovatie op het seminar 'Hoe helpt klantfeedback te verbeteren?' Op 15 november was de prachtige raadzaal van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg in Hardenberg het podium van het... 

Utrechtse brandstof om continu te verbeteren
17 OKT 2018
Utrechtse brandstof om continu te verbeteren
lees verder

Klachten zijn een belangrijke graadmeter voor de tevredenheid van burgers. Door van klachten te leren, kan een organisatie zich bovendien steeds verbeteren. De gemeente Utrecht gaat inmiddels een... 

De Dag van de Klantgerichte Overheid was een groot succes
02 OKT 2018
De Dag van de Klantgerichte Overheid was een groot succes
lees verder

Vorige week woensdag, 26 september, was de tweede editie van de Dag van de Klantgerichte Overheid. 100 professionals uit het publieke domein kwamen in het stadskantoor van de gemeente Utrecht... 

Meebuigen met smileys van de klant
19 SEP 2018
Meebuigen met smileys van de klant
lees verder

Klantgesprekken beluisteren en servicemedewerkers beoordelen op zowel soft als hard skills, op de klantcontactafdeling van de Belgische zorgverzekeraar Partenamut is dat al jaren gemeengoed. Net... 

Waarom willen we de klant niet vermoeien met lange vragenlijsten, maar doen we dit nog wel steeds bij onze medewerkers?
28 AUG 2018
Waarom willen we de klant niet vermoeien met lange vragenlijsten, maar doen we dit nog wel steeds bij onze medewerkers?
lees verder

Er is een duidelijke trend waarneembaar op het gebied van medewerkerbelevingsonderzoeken: van lange vragenlijsten waar je nooit meer iets over terug hoort, tot korte krachtige thema-onderzoeken.... 

Hoe voorkom je dat jouw goede medewerkers weglopen?
22 AUG 2018
Hoe voorkom je dat jouw goede medewerkers weglopen?
lees verder

Wij voeren veel onderzoek naar de tevredenheid, bevlogenheid, maar ook naar de redenen waarom medewerkers hun werkgever verlaten uit. Wat blijkt is dat medewerkers niet zozeer hun baan achter zich... 

KCM helpt waterbedrijven in Bolivia
14 JUN 2018
KCM helpt waterbedrijven in Bolivia
lees verder

Schoon en kwalitatief goed drinkwater is in Nederland vanzelfsprekend. Wij draaien de kraan open en er komt water uit. Helaas zijn er nog veel landen waar dit niet zo vanzelfsprekend is. Dit moet... 

Ondersteuning van klanten bij de nieuwe privacywetgeving
31 MEI 2018
Ondersteuning van klanten bij de nieuwe privacywetgeving
lees verder

In mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Het doel van deze nieuwe... 

De sleutel tot een klantgerichte gemeente
29 MEI 2018
De sleutel tot een klantgerichte gemeente
lees verder

Gemeenten zijn continu in ontwikkeling. De uitdaging daarbij is om meer te doen binnen het budget. De druk om steeds 'slimmer' te gaan werken zorgt voor herinrichting en een sterk... 

De Customer Effort Score benchmark
26 APR 2018
De Customer Effort Score benchmark
lees verder

Hoeveel moeite moeten klanten doen om iets gedaan te krijgen? Deze inspanning kun je uitdrukken met de Customer Effort Score (CES). De CES drukt de mate van moeite uit die het jouw klant kost om... 

KCM aanwezig bij Multichannel Conference 2018!
20 APR 2018
KCM aanwezig bij Multichannel Conference 2018!
lees verder

Op 18 en 19 april vond het Multichannel Conference weer plaats bij De Fabrique in Utrecht. KCM was beide dagen te vinden in het “Better Practices Theater”. Het Better Practices Theater... 

Van klantinzichten naar aantoonbare verbeteringen
17 APR 2018
Van klantinzichten naar aantoonbare verbeteringen
lees verder

Begin dit jaar is de klantenservice van Caiway in de Providermonitor van de Consumentenbond als hoogste geëindigd. Met een 8.3 heeft ze een mooie voorsprong op de ander providers. Wat is het... 

KCM breidt uit!
13 APR 2018
KCM breidt uit!
lees verder

Nu steeds meer collega's doorgegroeien naar de functie van customer experience advisor en er steeds meer experience vraagstukken onze kant opkomen zijn er weer twee nieuwe collega's in ons... 

Steeds meer Internationale klanten bij de KCM!
13 APR 2018
Steeds meer Internationale klanten bij de KCM!
lees verder

Bonprix van start bij de Klantcontact Monitor! Het bedrijf bonprix Sinds 2004 is bonprix – dochteronderneming van de OTTO-groep – gevestigd in Nederland. Zij levert meer dan vier... 

7 Succesfactoren voor aantrekkelijk werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt
09 APR 2018
7 Succesfactoren voor aantrekkelijk werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt
lees verder

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de werkloosheid in 2018 steeds verder zal dalen. Gemiddeld is het aantal werklozen in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen met 10.000 personen per maand.... 

Stadswinkels bij gemeente Tilburg
06 MRT 2018
Stadswinkels bij gemeente Tilburg
lees verder

Een nieuw legitimatiebewijs of rijbewijs halen? Dat doe je in Tilburg altijd dicht in de buurt, bij een van de stadswinkels die de zesde stad van het land de circa 215.000 inwoners biedt. Dan trek... 

Nieuwe medewerkers stellen zich voor..!
05 MRT 2018
Nieuwe medewerkers stellen zich voor..!
lees verder

De Klantcontact Monitor groeit! Maak kennis met onze nieuwe twee collega’s Susanne en Linda. Susanne Schimmel Graag stel ik mij via deze weg voor; ik ben Susanne Schimmel, 29 jaar en... 

Sitevisit bij Emesa!
05 MRT 2018
Sitevisit bij Emesa!
lees verder

Op 15 februari organiseerde de CCMA een sitevisit bij Emesa. Emesa is een innovatieve e-commerce speler, onder andere bekend van VakantieVeilingen.nl en ActievandeDag.nl. Fabian Spaargaren... 

7 tips voor mensgericht ondernemen
30 JAN 2018
7 tips voor mensgericht ondernemen
lees verder

Klant- & Medewerkergericht ondernemen maakt het verschil Organisaties kijken vaak heel anders tegen klant- en medewerkergerichtheid aan dan de klanten en medewerkers van diezelfde organisatie....