Privacy
nl  /  Onze tool  /  Privacy

Ook de privacy van uw gegevens is goed geregeld!

De KCM verwerkt grote hoeveelheden privacygevoelige informatie voor verschillende opdrachtgevers. Uiteraard doen we er alles aan om te zorgen dat persoonsgegevens veilig gebruikt worden. Zo is ons ISMS (Information Security Management System) ISO27001 gecertificeerd, hebben we een Security Officer aangesteld en hebben we alle maatregelen getroffen om klaar te zijn voor de nieuwe privacywet, de AVG. Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodiek wordt de KCM door een gerenommeerd bureau uitgebreid getest op technische onvolkomenheden en eens per jaar wordt er zelfs een uitgebreide technische audit uitgevoerd op de broncode. Zo hebben we, samen met ISO27001, een mooie mix van maatregelen getroffen om de veiligheid van uw data te garanderen!

 

Ondanks de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan nooit volledig uitgesloten worden dat informatie op de verkeerde plek terecht komt. Een menselijke fout is altijd mogelijk en hackers zullen ook de best beveiligde systemen willen kraken. Dan is het een geruststelling dat ook in die uitzonderlijke gevallen KCM goed is verzekerd.


Door als eerste onderzoeksbureau in Nederland een aparte Cyber en Data risk verzekering af te sluiten blijven wij voorop lopen in veiligheid. De verzekering biedt hulp van IT specialisten en juristen om vanzelfsprekend allereerst het lek te dichten, en vervolgens te handelen conform de meldplicht datalekken en zo de schade bij verlies te beperken. De verzekering dekt zelfs eventueel opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens tot aan €1.000.000. Een hele geruststelling!

KCM volwaardig lid van de MOA

De herziene Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek is opgesteld door alle direct betrokken brancheorganisaties te weten: MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research (MarktOnderzoekAssociatie), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met deze gedragscode beogen de drie organisaties om binnen hun kernactiviteit, verantwoord om te gaan met persoonsgegevens.

 

 

Juridische grondslag voor het uitvoeren van klant- & medewerkertevredenheidsonderzoeken:

Voor het uitvoeren van klant- & medewerkertevredenheidsonderzoeken moet volgens de De AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) een wettelijke grondslag zijn. Deze wet kent er zes, te weten:

1. Na toestemming van betrokkene;

2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;

5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;

6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

KCM en de gedragscode

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866. De KCM hanteert deze gedragscode volledig.

Vragen aan onze privacy officer?

Heb je een vraag over de wijze waarop wij uw privacy hebben geregeld? Vul dan onderstaand formulier in.

 

Wat is je vraag?
Naam *
E-mail *
Telefoon *
* Verplicht